Loading...

 
R1 Race 1 - 1400 (1400m)
CLOSED  | 15:50  
Result: 8,9,5,6
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 8. Meiner Beloved (1st)
J: Hisayoshi Higashihara
T: Naomitsu Okano
19 16 17 17 19 17 11 16.3 18
 9. Hana's Baccarat (2nd)
J: Kanichiro Fujii
T: Kazumasa Sakamoto
51 51 51 51 51 51 51 54 44
 5. Wann Klasse (3rd)
J: Fumio Matoba
T: Yukiharu Shimada
10 8.5 9.5 9.5 10 9.5 8 11.8 10.5
 6. Let's Go Guerreiro (4th)
J: Yuki Eriguchi
T: Masato Tanaka
5.5 4.8 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.2 5.2
 1. Cancan
J: Ryuji Tatsushiro
T: Tsuyoshi Takano
3.4 2.9 3.1 3.1 3 3.1 3.4 4 4.2
 2. Amber Beach
J: Tsubasa Sasagawa
T: Kazuya Omiya
34 31 34 34 34 34 31 39 36
 3. Takeno Crown
J: Shinobu Sakai
T: Yutaka Tsujino
91 81 81 81 91 81 71 101 84
 4. Miraieno Kodo
J: Masashige Honda
T: Minoru Asakura
41 41 34 34 34 34 34 9.4 25
 7. Hokuto Suzuran
J: Seiki Takano
T: Kazuse Fujimura
51 51 51 51 51 51 41 47 45
 10. Madison Square
J: Daisuke Mashima
T: Hideyo Yoneta
13 11 12 13 13 13 9.5 9.4 10.5
 11. Yamasho Battle
J: Kanta Inoue
T: Chiaki Hori
10 9 9.5 10 10 10 9 12.7 10
 12. Meiner Sablier
J: Kosuke Narazaki
T: Hiroyuki Matsura
3.2 2.9 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.8 3.7