Loading...

 
R11 Race 11 - 1800 (1800m)
CLOSED  | 21:10  
Result: 13,12,15,7
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 13. Cosmo Bullet (1st)
J: Daisuke Mashima
T: Takemi Munakata
8 7 7.5 7.5 7 7.5 8 9.1 8.6
 12. Shingun Alice (2nd)
J: Jyukiya Takigawa
T: Morio Misaka
18 17 18 18 18 18 14 15.5 19
 15. Luminous Commander (3rd)
J: Fuyuki Igarashi
T: Tomohiro Arai
26 23 26 26 26 26 26 33 34
 7. Ric Madoka (4th)
J: Ryuji Tatsushiro
T: Yoriaki Murakami
9.5 8.5 8.5 8.5 8 8.5 9.5 12.4 10
 1. Pink Star
J: Taito Mori
T: Kenji Sano
4.8 4.2 4.7 4.8 4.8 4.8 4.6 2.9 4
 2. Dateno Typhoon
J: Shotaro Kawashima
T: Kazuaki Hakodate
41 34 34 41 34 41 41 51 40
 3. Seika Meteorite
J: Kanichiro Fujii
T: Kazuo Watanabe
41 41 41 41 34 41 41 47 35
 4. Neo Ele King
J: Kosuke Narazaki
T: Yoichi Sasaki
81 71 81 81 81 81 81 53 47
 5. Starlit Night
J: Takehiro Kashiwagi
T: Chiaki Hori
23 18 19 19 18 19 23 24.2 21
 6. Kosoku Line
J: Ryoya Sawada
T: Yozou Kubo
126 126 126 126 126 126 126 126 56
 8. Flower Premiere
J: Keita Nishi
T: Kazuma Hashimoto
71 61 61 61 51 61 71 49 61
 9. Toshin King
J: Masashige Honda
T: Hitoshi Horie
41 41 41 41 41 41 41 32 28
 10. Victoria Pegasus
J: Joji Wada
T: Takemi Munakata
81 71 81 81 81 81 81 62 47
 11. Miss Lua
J: Tsubasa Sasagawa
T: Kazuo Kashiwagi
8.5 7.5 8 7.5 7 7.5 8.5 11.9 7.8
 14. Beauty Spine
J: Norifumi Mikamoto
T: Yuta Ebina
7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7 8.9 9.2
 16. Real Imon
J: Takayuki Yano
T: Takakazu Saso
4.4 4 4.2 4.2 4.4 4.2 4.2 5.4 4.8