Loading...

 
R12 Race 12 - 1200 (1200m)
CLOSED  | 21:50  
Result: 9,8,7,10
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 9. Mademoiselle Saki (1st)
J: Taito Mori
T: Morio Misaka
3 2.6 2.9 2.9 3 2.9 2.7 3 2.6
 8. Vigoroso (2nd)
J: Takehiro Kashiwagi
T: Keiyuki Suzuki
5 4.4 4.8 4.8 5 4.8 4.8 6.8 5.8
 7. Pro Dancer (3rd)
J: Fumio Matoba
T: Kazuse Fujimura
17 15 16 16 17 16 15 18.5 17.5
 10. Sabuno Princess (4th)
J: Takayuki Yano
T: Shin Tachibana
11 11 11 11 11 11 10 11.4 11
 1. Nike Afford
J: Yoichi Ando
T: Shin Tachibana
26 23 21 21 26 21 19 12.3 21
 2. Ichinensei
J: Ryuji Tatsushiro
T: Akihiko Shoji
6 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5 6.3 6.4
 3. Title Leaf
J: Shinobu Sakai
T: Yozou Kubo
31 31 26 26 26 26 23 35 29
 4. Max Go Go
J: Joji Wada
T: Takakazu Saso
9 8 8.5 8 9 8 8 9.9 9.4
 6. Return L'arc
J: Jyukiya Takigawa
T: Terunobu Fujita
23 21 21 20 23 20 18 34 20.5
 5. Cherry Spring
J: Keita Nishi
T: Yutaka Tsujino