Loading...

 
R2 Race 2 - 1200 (1200m)
CLOSED  | 16:20  
Result: 12,8,11,4
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 12. Premiere Un Pas (1st)
J: Takehiro Kashiwagi
T: Masahiro Uesugi
18 16 18 17 18 17 16 20.2 13.5
 8. Satsuki Bride (2nd)
J: Kosuke Narazaki
T: Hiroyuki Inoue
126 126 126 126 101 126 126 126 110
 11. Lovely Juli (3rd)
J: Reo Yokogawa
T: Motohiro Akamine
41 34 34 34 41 34 26 30 20
 4. Knappe Vrouw (4th)
J: Masahiro Matsuzaki
T: Naomitsu Okano
201 201 201 201 151 201 201 115 120
 1. Mount Rainier
J: Ryuji Tatsushiro
T: Takakazu Saso
8 7 7.5 7.5 8 7.5 6 5.5 7.4
 2. Bajigaku Rouge
J: ????
T: Naomitsu Okano
126 126 126 126 126 126 126 92 89
 3. Copano Iyasaka
J: Takayuki Yano
T: Chiaki Hori
1.35 1.2 1.26 1.26 1.24 1.26 1.35 1.5 1.5
 5. Win Soldier
J: Shinobu Sakai
T: Yutaka Tsujino
81 61 67 71 81 71 34 41 34
 6. Bullet Tesoro
J: Joji Wada
T: Kazuya Omiya
18 16 16 17 18 17 14 14.9 15.5
 7. Sabuno Himawari
J: Sho Yoshii
T: Shin Tachibana
9 8.5 9 9 9 9 8 10.2 12
 9. Sawa Ojo
J: Keita Nishi
T: Kazuhisa Naya
26 26 26 26 26 26 23 35 38
 10. Neo Champ
J: Kanichiro Fujii
T: Kazunobu Suda
101 101 101 101 101 101 81 121 98
 13. El Poder
J: Masaki Segawa
T: Kenji Tsukioka
126 126 126 101 126 101 101 121 92
 14. Star Las Vegas
J: Kento Ueda
T: Shintaro Terada
126 126 126 101 126 101 101 241 120