Loading...

 
R3 Race 3 - 1600 (1600m)
CLOSED  | 16:50  
Result: 7,10,5,12
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 7. Hana's Bondi (1st)
J: Ryuji Tatsushiro
T: Kazumasa Sakamoto
4.8 4.4 4.8 4.8 4.6 4.8 4.4 3.6 5.6
 10. Mumty King (2nd)
J: Takehiro Kashiwagi
T: Tomohiro Arai
6.5 6.5 6.5 6.5 6 6.5 5 8.3 8.4
 5. Aeno Emperor (3rd)
J: Fumio Matoba
T: Naoyuki Matoba
2.5 2.35 2.45 2.4 2.35 2.4 2.5 3.3 3.5
 12. Black Bear (4th)
J: Masashige Honda
T: Kazumasa Sakamoto
23 21 21 21 23 21 21 17.1 16
 1. Platina Sonic
J: Tsubasa Sasagawa
T: Hideyo Yoneta
51 41 41 41 51 41 41 48 20
 2. Mikomai
J: Jyukiya Takigawa
T: Makoto Ichimura
51 51 51 51 51 51 51 51 36
 3. M T Hayate
J: Taito Mori
T: Hitoshi Horie
19 17 18 18 19 18 18 12.4 14
 4. Shariraimon
J: Norifumi Mikamoto
T: Morio Misaka
10 9.5 10 10 10 10 10 13.1 8.6
 6. Hanalei
J: Daisuke Mashima
T: Yuta Ebina
15 14 15 14 14 14 15 10.1 11.5
 8. Kic The Caliber
J: Takayuki Yano
T: Hiromitsu Kurita
12 11 11 11 11 11 12 17.4 13
 9. Sano Lea
J: Kenichi Shigeta
T: Yuta Ebina
51 51 51 51 41 51 51 84 34
 11. Neo Brillante
J: Sho Yoshii
T: Kazuse Fujimura
26 21 26 26 23 26 17 15.3 13.5