Loading...

 
R4 Race 4 - 1200 (1200m)
CLOSED  | 17:20  
Result: 2,1,4,6
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 2. Love Me Pink (1st)
J: Keita Nishi
T: Chiaki Hori
41 41 34 41 41 41 34 21.6 13
 1. Pod Gill (2nd)
J: Takayuki Yano
T: Keiyuki Suzuki
5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5 5.3 4.8
 4. Kangeki (3rd)
J: Taito Mori
T: Takemi Munakata
3.2 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9 3.2 3.2 2.7
 6. Charoen (4th)
J: Daisuke Mashima
T: Katsunori Arayama
1.95 1.7 1.8 1.8 1.75 1.8 1.95 2.1 4.2
 3. Marble Rebirth
J: Hidemitsu Sakai
T: Norio Watabe
41 41 41 41 41 41 34 29 17.5
 5. Sabuno Dancer
J: Sho Yoshii
T: Kazumasa Sakamoto
41 41 41 41 41 41 34 21.6 17
 7. Sakki Chen
J: Fumio Matoba
T: Mitsugu Tachibana
34 31 34 34 34 34 34 36 16.5
 8. Mozu Sodane
J: Kanichiro Fujii
T: Takakazu Saso
18 16 17 18 18 18 17 17.1 8.8