Loading...

 
R5 Race 5 - 1600 (1600m)
CLOSED  | 17:55  
Result: 9,14,8,15
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 9. Benediction (1st)
J: Keita Nishi
T: Chiaki Hori
1.85 1.7 1.8 1.75 1.75 1.75 1.85 2.3 3.3
 14. Daikirishima (2nd)
J: Jyukiya Takigawa
T: Masato Tanaka
12 12 12 12 12 12 12 11.7 9.6
 8. Tomiken Tabasamu (3rd)
J: Ryuji Tatsushiro
T: Kazumasa Sakamoto
41 41 41 41 41 41 34 32 25
 15. Alluring Tone (4th)
J: Takehiro Kashiwagi
T: Kiyoaki Takahashi
23 19 19 18 17 18 23 23.7 32
 1. Special Girl
J: Hidemitsu Sakai
T: Hiroshi Takami
41 41 41 34 34 34 41 38 26
 2. Reverie Ship
J: Daisuke Mashima
T: Katsunori Arayama
51 51 51 51 41 51 51 30 30
 3. Bergerac
J: Taito Mori
T: Yoriaki Murakami
11 11 11 11 11 11 11 9.4 12.5
 4. Fair Lady
J: Joji Wada
T: Terunobu Fujita
12 11 11 12 11 12 11 6.7 8
 5. Cosmo Vigor
J: Kanichiro Fujii
T: Keiji Nakamichi
71 71 67 67 71 67 71 62 37
 6. Yukiume
J: Fumio Matoba
T: Hideki Sakuragi
51 41 51 41 41 41 41 70 28
 7. Sales Force
J: Tsubasa Sasagawa
T: Hideyo Yoneta
6 5.5 6 6 6 6 5.5 7.7 4.8
 10. Yamanin Forza
J: Sho Yoshii
T: Norio Watabe
51 51 51 51 51 51 51 34 42
 11. Alpha Luminous
J: Masashige Honda
T: Yutaka Tsujino
26 23 26 26 23 26 23 20.4 18
 12. Kahala Bride
J: Genki Fujimoto
T: Kenji Sano
81 81 71 71 71 71 81 70 73
 13. Ararechan
J: Reo Yokogawa
T: Naoyuki Matoba
91 81 81 81 91 81 71 65 35
 16. Sakino Brian
J: Ryo Fujita
T: Hideki Sakuragi
81 61 71 71 81 71 61 124 50