Loading...

 
R8 Race 8 - 1600 (1600m)
CLOSED  | 19:25  
Result: 11,1,14,15
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 11. Lord Volare (1st)
J: Norifumi Mikamoto
T: Satoshi Fukunaga
15 13 13 13 12 13 15 17.8 13.2
 1. Triple Arrow (2nd)
J: Tsubasa Sasagawa
T: Yutaka Tsujino
26 26 26 26 23 26 26 27 20.5
 14. Klabautermann (3rd)
J: Masashige Honda
T: Shigeru Endo
126 91 101 91 81 91 126 52 47
 15. Leopard (4th)
J: Jyukiya Takigawa
T: Morio Misaka
6.5 6 6 6 5.5 6 6.5 5.5 9.8
 2. Time Travel
J: Sho Yoshii
T: Kiyoaki Takahashi
41 41 41 41 41 41 41 29 31
 3. Patsukin
J: Joji Wada
T: Norio Watabe
15 14 15 15 15 15 15 10.7 11
 4. King's Tesoro
J: Ryuji Tatsushiro
T: Kazuya Omiya
10 9 9.5 9.5 9 9.5 10 11.9 10.5
 5. Daikoho
J: Kento Ueda
T: Kazuhisa Naya
31 26 31 26 26 26 31 33 27
 6. Yayoi Fairy
J: Keita Nishi
T: Satoshi Fukunaga
13 11 12 13 12 13 11 12.6 12
 7. Arsene Major
J: Kanichiro Fujii
T: Hiroyuki Matsura
34 31 34 34 34 34 34 37 21.5
 8. Yamasho Prince
J: Shinobu Sakai
T: Chiaki Hori
81 71 71 71 81 71 71 64 38
 9. Irish Heart
J: Taito Mori
T: Tomohiro Arai
6 5.5 6 6 5.5 6 5.5 5.5 5.8
 10. Pastourelle
J: Fumio Matoba
T: Makoto Ichimura
23 20 21 21 21 21 23 21.6 17.5
 12. Hokusai
J: Takehiro Kashiwagi
T: Takemi Munakata
26 26 26 26 26 26 26 20.9 28
 13. Super Rainbow
J: Kosuke Narazaki
T: Yozou Kubo
101 91 91 91 81 91 101 62 57
 16. Reine Victoria
J: Hidemitsu Sakai
T: Keiji Nakamichi
3.1 3 3.1 3 3 3 3.1 4.3 4