Loading...

 
R9 Race 9 - 1200 (1200m)
CLOSED  | 20:00  
Result: 3,7,12,11
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 3. Furioso Roman (1st)
J: Jun Aritoshi
T: Kazuhisa Naya
4.8 4.4 4.6 4.6 4.4 4.6 4.8 4.2 4.8
 7. Under Power (2nd)
J: Fumio Matoba
T: Takakazu Saso
2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 4 4.2
 12. Takeno Sunrise (3rd)
J: Joji Wada
T: Yutaka Tsujino
8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 10.2 7
 11. Eidai Sunday (4th)
J: Takumi Kobayashi
T: Kazutaka Katori
34 31 31 31 31 31 34 11.1 17
 1. Brightia Bell
J: Keita Nishi
T: Yasuyuki Sakamoto
41 34 34 41 34 41 41 30 29
 2. Kao Lele
J: Genki Fujimoto
T: Nobuhiro Onodera
6 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5
 4. Sugino Actress
J: Kanichiro Fujii
T: Kenji Sano
11 10 10 11 11 11 11 15.4 12.5
 5. Seyu Bravo
J: Hidemitsu Sakai
T: Kazutaka Katori
26 26 26 26 26 26 26 13.6 16.5
 6. Hakuyu Jack
J: Sho Yoshii
T: Hiroyuki Matsura
15 14 14 14 13 14 15 17.7 12.5
 8. Mikado
J: Takehiro Kashiwagi
T: Kazunobu Suda
15 13 14 14 14 14 15 14.8 11.5
 10. Colby Jack
J: Kosuke Narazaki
T: Yoichi Sasaki
81 71 71 71 81 71 61 36 21.5
 9. Velvet Move
J: Taito Mori
T: Kazuma Hashimoto